Regulamin Księgarni Wydawnictwa "Profil-Archeo"

UWAGA! Informujemy, że w trosce o zminimalizowanie kontaktów społecznych w czasach pandemii COVID-19 od 1.04.2020 r. do odwołania wszystkie zamówienia realizujemy wyłącznie w formule PACZKOMAT-PACZKOMAT, bez względu na wybraną formę dostawy. Prosimy o dodawanie w uwagach do zamówienia preferowanego przez Państwa paczkomatu InPost. W przypadku niezaznaczenia tej opcji będziemy się z Państwem w tej sprawie kontaktować. Dziękujemy za wyrozumiałość.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa Wydawnictwa "Profil-Archeo" (zwana dalej „Księgarnia”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Księgarni, a także prawa i obowiązki Właściciela Księgarni i Klientów.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Księgarni Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z Księgarni jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Księgarni jest Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna "Profil-Archeo" Magdalena Dzięgielewska, ul. Jurajska 23, 32-087 Pękowice; REGON: 356754499; NIP: 725-146-81-35;  tel.:+48 12 665-10-11; +48 600 853 614; mail: wydawnictwo@profil-archeo.pl

5. Umowy w Księgarni internetowej są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie produkty oferowane w Księgarni są nowe.

7. Zamieszczone w Księgarni zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.profil-archeo.pl/sklep

2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w Księgarni).

3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.

4. Informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.

5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Księgarnią jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury (mogą to być różne dane);
– wyboru formy płatności

– wyboru sposobu dostawy.

7. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 3

Ceny i promocje

1. Wszystkie podawane na stronie Księgarni ceny:
– podawane są w złotych polskich;
– zawierają podatek.

2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Księgarni zamieszczone są przy danym produkcie. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Wybrane przez Klienta egzemplarze gratisowe, oznaczone jako "tylko z innym produktem" są dołączane w liczbie jednego egzemplarza do jednego zamówienia.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Księgarni w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen towarów zamieszczonych na stronie Księgarni. Ceny towarów w zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

§ 4

Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt telefoniczny bądź mailowy z Księgarnią (wydawnictwo@profil-archeo.pl; +48 600 853 614; +48 12 665 10 11).

3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Księgarnia otrzymała daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§ 5

Formy płatności

1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
– płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym lub tradycyjnym przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego wykonania płatności;

– osobiście gotówką w siedzibie Księgarni (ul. Jurajska 23, 32-087 Pękowice).

2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Księgarnię zapłaty za zamówienie.

§ 6

Czas realizacji zamówienia

1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania towarów do wysyłki) przez sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa do 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania wpłaty. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.

§ 7

Reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarni. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Wydawnictwo zwróci należność za reklamowany towar.

4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć do Księgarni na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni na adres:

Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna PROFIL-ARCHEO Magdalena Dzięgielewska, ul. Jurajska 23, 32-087 Pękowice

z dopiskiem "zwrot".

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

Dane osobowe

1. Księgarnia Wydawnictwa Profil-Archeo dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez nią dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Księgarni przez Klientów jest Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo z siedzibą w Pękowicach przy ul. Jurajskiej 23, tel. +48 12 665 10 11, e-mail: wydawnictwo@profil-archeo.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, np. wysyłki newslettera (o ile taka opcja została przez Klienta zamówiona).

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wysyłania newslettera, oraz składania zamówień.

7. Księgarnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych (moduł certyfikacji zgodności z RODO).

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2018 r.