PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Recherches Archéologiques NS 9

Recherches Archéologiques NS 8
Wydawca/Publisher: Instytut Archeologii UJ
Opis fizyczny/ Physical description: oprawa miękka/paperback; format/dimensions: 162×235 mm; liczba stron/pages: 395; data wydania/issuing date: 2017 (2018)

Cena/Price: 0 zł (książka dostępna wyłącznie jako egzemplarz promocyjny wraz z innym produktem/book available only as free gift to other purchases) Kup teraz / Buy now

Spis treści/Contents

Dziewiąty tom nowej serii czasopisma Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, „Recherches Archéologiques Nouvelle Serie”, prezentuje szeroką gamę studiów i raportów badawczych z zakresu archeologii prehistorycznej i historycznej Starego Świata. Specjaliści od starszych epok kamienia znajdą tu nowe ujęcie problematyki kultury szeleckiej, wiązanej ze schyłkiem ery neandertalczyków, połączone z reewaluacją eponimicznych znalezisk z Węgier (Zsolt Mester), opracowanie osadnictwa kultur mezolitycznych w rejonie Garbu Tenczyńskiego, jurajskiego obszaru na zachód od Krakowa (Justyna Zakrzeńska, Mirosław Zając), czy prezentację ciekawej serii dolnopaleolitycznych pięściaków aszelskich z terenu Jordanii (Agnieszka Brzeska-Zastawna, Justyna Zakrzeńska, Barbara Witkowska). Neolit reprezentuje praca  dotycząca reutylizacji siekier z krzemienia jurajskiego na stanowisku w Książnicach Wielkich w Małopolsce (Agnieszka Brzeska-Zastawna), zaś epokę brązu – prezentacja wyników badań na osadzie kultury trzcinieckiej w Jasieniu koło Bochni (Radosław Czerniak, Barbara Drobniewicz, Ryszard Naglik). W tomie znajdują się też opracowania dwóch skarbów brązowych – z początków późnej epoki brązu w Jabłonce na Górnym Śląsku (Wojciech Blajer; Marcin Biborski) i z wczesnej epoki żelaza z osady w Zagórzu koło Wadowic (Wojciech Blajer, Paweł Micyk, Marcin Biborski, Anna Kraszewska, Paweł Valde-Nowak). Alisa Demina zamieściła tu natomiast statystyczne studia nad ceramiką z wybranych osiedli kultury czarnoleskiej z wczesnej epoki żelaza.

Dużą część tomu zajmują artykuły poświęcone archeologii czasów protohistorycznych i historycznych. Erudycyjne studium poświęcone niemilitarnym zastosowaniom tarcz w czasach rzymskich (w kulturze przeworskiej) opublikowali Marta Raczyńska-Kruk i Adam Kruk. Wyspecjalizowaną produkcją garncarską na podstawie zbadanych na nowo materiałów z ośrodka garncarskiego w nadrabskim Bessowie zajęła się Magdalena Okońska. Wreszcie, tom zawiera duży tekst poświęcony strukturze i dendrochronologicznemu datowaniu rosyjskich stacji łowieckich na Spitsbergenie w czasach nowożytnych (Jan Chochorowski, Marek Krąpiec). Zakomunikowano też nowe odkrycia średniowiecznych reliktów na terenie miasta Czeladź (Alan Jaskot, Jacek Pierzak, Krzysztof Rak). W związku ze 150-leciem Gabinetu Archeologicznego UJ w tomie 9 znalazł się tekst prezentujący historię tej najstarszej w Polsce uniwersyteckiej kolekcji archeologicznej, w tym jej mało znane losy w trakcie II wojny światowej (Marzena Woźny, Karol Dzięgielewski).

Redakcja postanowiła zadedykować tom 9 „RANS” Profesorowi Krzysztofowi Sobczykowi z Instytutu Archeologii UJ. Z tego względu znajdziemy tu bibliografię prac tego uznanego badacza epoki kamienia.

Cały tom i poszczególne artykuły jak zwykle dostępne są w postaci elektronicznej w trybie open-access na stronie czasopisma  My dzielimy się z Państwem pulą promocyjnych egzemplarzy drukowanych. Wystarczy zamówić dowolną inną pozycję w naszej księgarni internetowej ( https://www.profil-archeo.pl/sklep ) i w uwagach do zamówienia poprosić o dołączenie darmowego egzemplarza RA NS 9. Przyjemnej lektury!