PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

1. Położenie stanowiska i historia badań archeologicznych / 1. Location of the site and history of archaeological research

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.01

Położenie stanowiska i historia badań archeologicznych / Location of the site and history of archaeological research

by Joanna Pyzel 1, Wiesław Koszkul 2, Małgorzata Wistuba 3

1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Firma Archeologiczna „Archeo-Explorers”, 3 – Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 11-17.

Abstract: Chapter 1 presents an introductory information on the site Ludwinowo 7: general information on its geographical location, modern soil and water conditions as well as the history of archaeological research with a brief description of the site’s occupation history.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, geomorphology

Pobierz ten rozdział / Download this chapter