PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców / Items related to activities of residents

DOI: 10.33547/Lubenov2022.09

Przedmioty związane z zajęciami mieszkańców / Items related to activities of residents

by Arkadiusz Michalak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 151–170. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

 

Odkryte w trakcie badań w Lubrzy średniowieczne zabytki metalowe wiążące się z życiem codziennym i pracą, wskazują na zajęcia, którymi trudnili się mieszkańcy wieży. Obok przedmiotów związanych z zajęciami kuchennymi (elementy naczyń – grapenów), wyposażeniem osobistym ułatwiającym życie codzienne (noże, raki, krzesiwo), wyróżnić można także narzędzia ciesielskie (świder, młotek), rolnicze (sierpy, zęby od bron) oraz prawdopodobnie kuśnierskie (szydło). Odkryta na stanowisku kamienna osełka służyć mogła do pielęgnacji i konserwacji narzędzi wyposażonych w krawędzie tnące.

Metal objects related to daily life and work that have been excavated in Lubrza, offer a glimpse at the typical activities of inhabitants of the medieval tower castle. Items related to kitchen activities have been recovered, such as fragments of tripod cooking cauldrons, along with personal equipment of everyday use (knives, crampons, fire steel), carpentry tools (auger, hammer), agricultural tools (sickles, harrow teeth), and probably furrier tools (awl). The whetstone discovered at the site could be used for care and maintenance of tools with cutting edges.