PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Lotnisko Pobiednik 1939

DOI: 10.33547/Igolomia2020.15

Lotnisko Pobiednik 1939
Airstrip in Pobiednik 1939

by Piotr Włodarczak 1

1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków

In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, Igołomia – Pękowice: Profil-Archeo, 2020, pp. 273-292.

 

W okresie międzywojennym, w północnej części wsi Pobiednik Wielki, w dzisiejszym powiecie krakowskim, powstało zapasowe lotnisko 2. Pułku Lotniczego, bazującego na lotnisku Rakowice-Czyżyny w Krakowie. Od 1 do 4 września 1939 roku w Pobiedniku stacjonowały różne jednostki lotnicze tego pułku – dwie eskadry krakowskiego III/2 Dywizjonu Myśliwskiego – nr 121 i 122, a także samoloty 23. i 26. Eskadry Obserwacyjnej oraz Plutonu Łącznikowego nr 3. Myśliwce startowały stąd do walki z niemieckimi lotniczymi wyprawami bombowymi, a samoloty rozpoznawcze działały na rzecz jednostek lądowych Armii „Kraków”. Kilkadziesiąt godzin pobytu na lotnisku w Pobiedniku było dla krakowskich jednostek
lotniczych okresem intensywnych działań.

In the interwar period, in the northern part of the village of Pobiednik Wielki in today’s district of Kraków, a backup landing pad of the 2nd Aviation Regiment was built, based at Rakowice-Czyżyny airport in Kraków. From 1 to 4 September 1939, various air units of this regiment were stationed in Pobiednik – two squadrons of the Cracow III/2 Fighter Squadron (Nos 121 and 122), as well as planes of the 23rd and 26th Observation Squadron and Liaison Platoon No. 3. Fighter aircraft took off from here to fight German air bomber raids, and reconnaissance planes worked for the land units of the „Kraków” Army. The stay at the airstrip in Pobiednik, lasting only a few dozen hours, was an intensely active time for the Kraków aviation units.