PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Grodzisko w Grodzisku

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku. Studia i materiały
Redakcja: Grzegorz Szczurek, Artur Różański
Wydawca: Fundacja Ochrony Zabytków w Poznaniu, Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis : oprawa twarda; format: 215 × 305 mm; ilość stron: 142; rok wydania: 2013

Cena: 48 zł Kup teraz / Buy now

Prezentowana praca to monografia będąca efektem projektu zrealizowanego przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”. Instytucją współfinansującą był Urząd Miasta i Gminy Pleszew w Wielkopolsce.Efekt końcowy projektu to pięknie wydana praca zbiorowa, zawierająca przede wszystkim wyniki nowych (przeprowadzonych w 2013 r.) pomiarów i badań nieinwazyjnych (geodezyjnych, geomagnetycznych) jednego z najlepiej zachowanych grodzisk w Wielkopolsce – w Grodzisku nad Prosną (W. Małkowski, G. Szczurek, M. Bogacki). Badania umożliwiły m.in. postawienie hipotez odnośnie rozplanowania przestrzeni grodu (z podziałem na elementy z wczesnej epoki żelaza i z wczesnego średniowiecza), umiejscowienie w przestrzeni grodziska dawnych (1973) i nowszych (1990 i 2004-2005) wykopów badawczych oraz sporządzenie modelu 3D terenu grodu.

Ważnym elementem opracowania są też artykuły omawiające stratygrafię obiektu i prezentujące wybór materiałów zabytkowych, dokumentujących metrykę założenia grodowego. Wykorzystano tu syntetyczne wyniki zarówno dawnych, jak i nowszych badań wykopaliskowych (W. Śmigielski, G. Szczurek; J. Teske, A. Różański, G. Szczurek). Całości dopełniają analizy archeozoologiczne (M. Osypińska), rys historyczny Grodziska w średniowieczu (A. Skorupińska) i przekrojowy tekst o znaczeniu grodzisk w krajobrazie kulturowym Polski (M. Bugaj).