PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer

Księga jubileuszowa Wojciecha Blajera

Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer

Editors/Redaktorzy: Marcin S. Przybyła , Karol Dzięgielewski

Series/Seria: Prace Archeologiczne 69 (Studies/Studia)

Physical description/Opis: hardback and paperback/oprawa miękka lub twarda; dimensions/format: 170 × 240 mm; number of pages/liczba stron: 535, numerous b-w and colour illustrations/liczne ilustracje cz-b i kolorowe, year of publication/rok wydania: 2019

DOI: 10.33547/PraceArch.69
ISSN 2353-0995
ISBN (hard cover) 978-83-66579-00-2 (Profil-Archeo Publishing House), 978-83-956708-2-4 (Jagiellonian University, Institute of Archaeology); ISBN (soft cover) 978-83-66579-01-9 (Profil-Archeo Publishing House), 978-83-956708-3-1 (Jagiellonian University, Institute of Archaeology)

Buy now/Kup teraz: 69,90 zł (paperback/miękka oprawa), 99,90 zł (hardback/twarda oprawa)

 

Bronze Age hoards of metal artefacts have been the focus of Professor Wojciech Blajer’s interest since the early days of his academic career. This is why his scientific pupils, friends and colleagues, among them renowned European scholars specializing in the Bronze Age archaeology, decided to devote him a jublee book focused on this topic. The collection is presented to the reader as 22 papers, in which hoards and the interpretation of the phenomenon of hoarding are analysed at different levels and from different perspectives. The volume opens with Part One: Hoards as a multifaceted phenomenon in Bronze and Early Iron Age Euope, a group of studies which, referring to phenomena repetitively recorded in Bronze and Iron Age hoards or to changes in cultural picture related with hoarding, address anew the long discussed issue of the reasons behind burying deposits of metal objects. Part Two: Hoards from regional perspectives considers analyses of individual hoards, or their groups, performed from the perspective of archaeology of selected regions of Europe, from the Carpathian Basin to northern Poland. Part Three: Inside a hoard – focus on a single assemblage comprises analyses of selected deposits, including those which focus on the reconstruction of the deposition process. This brings the reader back to the issue of interpretation of hoards, addressed in the first part of the book, although this time the issue is approached from a much more holistic and particular perspective. While in parts two and three hoards are discussed in the context of the place of their discovery, in the last part (Part Four: Beyond hoards – focus on a single find category) the emphasis is placed on their formal rather than regional contexts. This part is a compilation of texts on selected categories of metal objects, with a focus on their occurrence in hoards. Biographical note and an account of the presentation of the volume

Od początku swojej kariery naukowej Wojciech Blajer koncentrował się na problematyce gromadnych znalezisk przedmiotów metalowych z epoki brązu. Z tego powodu czterdziestą rocznicę Jego pracy naukowej grono uczniów, współpracowników i kolegów postanowiło uczcić skompletowaniem tomu poświęconemu właśnie tym zagadnieniom. W prezentowanym zbiorze znalazły się 22 artykuły, które podchodzą do problematyki skarbów i interpretacji zjawiska ich deponowania na różnych poziomach analizy. Tom otwiera grupa prac, które odnosząc się do zjawisk obserwowanych powtarzalnie w skarbach z epok brązu i żelaza lub też do towarzyszących ich zmian w obrazie kulturowym podejmują na nowo dyskutowane od dawna zagadnienie przyczyn masowego niekiedy występowania depozytów przedmiotów metalowych (część: Hoards as a multifaceted phenomenon…). Następną część książki tworzą omówienia pojedynczych skarbów, lub też ich grup w perspektywie archeologii wybranych regionów Europy, od Kotliny Karpackiej do Skandynawii (część: Hoards from regional perspectives). Trzecia część monografii (Inside a hoard…) grupuje opracowania wybranych depozytów, między innymi takie, w których nacisk został położony na próbę odtworzenia procesu depozycji. Ta grupa studiów powraca do podjętego w partii pierwszej zagadnienia interpretacji skarbów, podchodząc jednak do niego ze znacznie bardziej holistycznej i partykularnej perspektywy. O ile w części drugiej i trzeciej skarby omawiane są w odniesieniu do miejsca ich zdeponowania, o tyle w części ostatniej (Beyond hoards…) nacisk położony jest na ich formalny, a nie regionalny kontekst. Stanowi ona kolekcję tekstów dotyczących wybranych kategorii zabytków metalowych, ze szczególnym naciskiem na ich występowanie w gromadnych depozytach. Notka biograficzna i relacja z uroczystości wręczenia tomu

Introduction

DOI items (chapters):

Word of introduction

Bibliography of Professor Wojciech Blajer for 1981–2019

The diversity of Bronze Age hoards in Europe: Some thoughts about a social practice and its variations

Überlegungen zur intentionellen Beschädigung und Fragmentierung von Hortbronzen

Baltic interaction during early Period IV of the Nordic Bronze Age: a travelling bronze smith behind the deposition of the Grisby hoard from Bornholm?

‘Foreign’ markers in Černotín type hoards. A contribution to the discussion of the phenomenon of “culture shock” in Central Europe in the Late Bronze Age

An anatomical and anthropological study of skeletons from pit 189 in the Lusatian culture settlement in Kornice, Racibórz District

In the midst of Godelier, Facebook and bloody forays. Several comments on metal and its availability in the Bronze and Early Iron Ages

Early Bronze Age hoards from the Wielkopolska-Kujawy Plain in context of the cultural milieu

The Stefkowa hoard and its connections with the upper Tisa basin

The bronze hoard from Breaza (Mureș County). Selective deposition in Transylvania at the beginning of the Late Bronze Age

The Late Bronze Age and Early Iron Age metal hoards from the Chełmno land: A new insight into the metalworking capacity of the local bronzesmiths

Some thoughts regarding the research on the metal finds from the Early Iron Age in the lower Pilica River basin

Bronze hoards and tumulus tombs in north-western Romania. The bronze hoard from Aghireș (Sălaj county, Romania)

On selection in “common hoards”. The Szajla hoard and some related finds from Late Bronze Age Carpathian Basin

New discovery of a Late Bronze Age sword from Bytów, Pomorskie Voivodeship

Deposit of bronze ornaments from the Early Iron Age at site 7 in Ludwinowo, Kujavia (central Poland) and its ambiguous ceramic context

Supposed Bronze Age hoard of golden artefacts from the defensive settlement on the “Horodyszcze” hill in Trepcza (Polish Carpathians)

Einige Bemerkungen zu den Elitenbestattungen mit Wagen und Pferdegeschirr in der frühen und älteren Urnenfelderzeit

Tüllenmeißel in bronze- und ältereisenzeitlichen Gräbern Alteuropas. Zur frühen Geschichte eines Werkzeugs

Gusskerne für Tüllenbeile aus rumänischen Horten

Features of fragmentation of swords – new details of Late Bronze Age metalwork in central Germany

Nice bronzes in ugly pots. On the containers of the Bronze Age metal deposits from Karmin in SW Poland

Bronze bracelets from the Slovak Karst

Anmerkungen zu eisenzeitlichen Fibeln in Vorratsgruben