PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

DOI

slide

3. Analiza materiałów

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.03 Analiza materiałów (Source materials) by Małgorzata Cieślak-Kopyt 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo […]

slide

2. Katalog obiektów i znalezisk luźnych

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.02 Katalog obiektów i znalezisk luźnych (Catalogue) by Dorota Pogodzińska 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, […]

slide

1. Wstęp

DOI: 10.33547/ODA-SAH.10.ZN.01 Wstęp (Introduction) by Małgorzata Cieślak-Kopyt 1 1 – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu In:  M. Cieślak-Kopyt, D. Pogodzińska 2020. Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10, Radom – Pękowice: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Wydawnictwo Profil-Archeo, pp. […]

Żelazna Nowa. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu

Żelazna Nowa, stanowisko 2. Cmentarzysko kultury przeworskiej z Zapilcza na południowym Mazowszu Autorki/Authors: Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska   Seria/Series: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 10 Wydawcy/Publishers: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 215 × 305 mm; liczba stron/pages: 219; year of publication/rok wydania: 2020 Cena/Price: […]

slide

Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze

DOI: 10.33547/Igolomia2020.18 Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze The manor house in Igołomia and its later history by Krzysztof Tunia 1, Marzena Woźny 2, 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków; 2 – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka […]

slide

Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych

DOI: 10.33547/Igolomia2020.17 Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych The extermination of the Jews from Wawrzeńczyce during the Second World War in the light of community records by Dagmara Swałtek-Niewińska 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Centrum Badań nad Zagładą […]

slide

Krew germańska – krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej

DOI: 10.33547/Igolomia2020.16 Krew germańska – krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej Germanic blood – Polish blood. Anthropological and medical research of the inhabitants of Wawrzeńczyce during the Second World War by Małgorzata Maj 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii […]

slide

Lotnisko Pobiednik 1939

DOI: 10.33547/Igolomia2020.15 Lotnisko Pobiednik 1939 Airstrip in Pobiednik 1939 by Piotr Włodarczak 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on […]

slide

Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków

DOI: 10.33547/Igolomia2020.14 Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków The Great War on the Vistula River outskirts of the Kraków Fortress by Jakub Niebylski 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z […]

slide

Celnica na granicy imperium – Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi

DOI: 10.33547/Igolomia2020.13 Celnica na granicy imperium – Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi Customs house on the border of the empire. The Museum of St. Brother Albert in Igołomia by Andrzej Siwek 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 54, 31-001 Kraków In: K. Tunia […]