PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Author:

slide

Krew germańska – krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej

DOI: 10.33547/Igolomia2020.16 Krew germańska – krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej Germanic blood – Polish blood. Anthropological and medical research of the inhabitants of Wawrzeńczyce during the Second World War by Małgorzata Maj 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Etnologii i Antropologii […]

slide

Lotnisko Pobiednik 1939

DOI: 10.33547/Igolomia2020.15 Lotnisko Pobiednik 1939 Airstrip in Pobiednik 1939 by Piotr Włodarczak 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on […]

slide

Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków

DOI: 10.33547/Igolomia2020.14 Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków The Great War on the Vistula River outskirts of the Kraków Fortress by Jakub Niebylski 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z […]

slide

Celnica na granicy imperium – Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi

DOI: 10.33547/Igolomia2020.13 Celnica na granicy imperium – Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi Customs house on the border of the empire. The Museum of St. Brother Albert in Igołomia by Andrzej Siwek 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 54, 31-001 Kraków In: K. Tunia […]

slide

Rozdzióbią nas kruki, wrony…, czyli Powstanie Styczniowe na ziemiach igołomsko-wawrzeńczyckiego powiśla

DOI: 10.33547/Igolomia2020.12 Rozdzióbią nas kruki, wrony…, czyli Powstanie Styczniowe na ziemiach igołomsko-wawrzeńczyckiego powiśla We will be pecked by ravens, crows…, or the January Uprising in the Igołomia-Wawrzeńczyce region on the Vistula River by Jerzy Stanisław Kozik 1 1 – Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca In: K. Tunia […]

slide

Wszystko płynie, czyli o pochodzeniu mieszkańców parafii Wawrzeńczyce

DOI: 10.33547/Igolomia2020.11 Wszystko płynie, czyli o pochodzeniu mieszkańców parafii Wawrzeńczyce Everything flows, or the origins of the inhabitants of Wawrzeńczyce parish by Mateusz Wyżga 1 1 – Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Historii i Archiwistyki, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from […]

slide

Igołomia i Wawrzeńczyce – dwa kościoły przy Wielkiej Drodze

DOI: 10.33547/Igolomia2020.10 Igołomia i Wawrzeńczyce – dwa kościoły przy Wielkiej Drodze Igołomia and Wawrzeńczyce – two churches by the Great Road by Monika Kamińska 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki, ul. Grodzka 53; 31-007 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards […]

slide

Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek)

DOI: 10.33547/Igolomia2020.09 Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek) Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries) by Bartłomiej Szymon Szmoniewski 1, Krzysztof Tunia 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: […]

slide

Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa

DOI: 10.33547/Igolomia2020.08 Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa The first Slavs on the Vistula River in the area of Kraków by Bartłomiej Szymon Szmoniewski 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki […]

slide

Nadwiślański region w wschód od Krakowa na przełomie er

DOI: 10.33547/Igolomia2020.07 Nadwiślański region w wschód od Krakowa na przełomie er The Vistula River region east of Kraków at the turn of the eras by Halina Dobrzańska 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia […]