PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Aegyptus est imago caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz

Aegyptus est imago caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th birthday
Redaktorzy: Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk
Producent: Instytut Archeologii UJ
Opis: oprawa twarda, format: 210×297 mm, liczba stron: 341, rok wydania 2014
Cena: brak towaru Kup przez Akademicką
Grono uznanych międzynarodowych ekspertów-egiptologów uhonorowało tym pięknie wydanym, bogato ilustrowanym tomem rocznicę urodzin krakowskiego uczonego – Profesora Krzysztofa M. Ciałowicza. Księga zawiera szereg artykułów dotyczących głównie archeologii Egiptu, w tym przede wszystkim czasów predynastycznych, stanowiących domenę Jubilata.
Spis treści:
Bibliography of Krzysztof M. Ciałowicz
Mariusz A. Jucha: The Nile Delta Since The End of The Lower Egyptian Culture until The Beginning of Egyptian State
Béatrix Midant-Reynes, Nathalie Buchez, Gaëlle Bréand, François Briois, Julien Cavero, Anne-Sophie Coupey, Morgan De Dapper, Nathalie Delhopital, Aline Emery-Barbier, Rachid el-Hajaoui, Samuel Guérin, Frédéric Guyot, Christiane Hochstrasser-Petit, Joséphine Lesur, Mathilde Minotti, Ilona Regulski, Jérôme Robitaille, Loic Torchy, Yann Tristant: Tell el-Iswid 2006–2010. The Archaeology of The Eastern Nile Delta in The 4th Millennium BC
Natalia Małecka-Drozd: The Settlement Landscape in The Nile Delta of The 3rd Millenium BC
Bartosz Adamski, Piotr Kołodziejczyk: Grain Storing and Bread Making during Formative Period and in The Old Kingdom Times:Case of Tell el-Farkha
Agnieszka Mączyńska: Some Remarks on The Chronology of The Oldest Graves from Minshat Abu Omar
Joanna Dębowska-Ludwin, Karolina Rosińska-Balik: Provincial Subsidiary Burials in Northern Egypt. Two Cases of Tell el-Farkha Cemeteries in a Three- Dimensional View
Renata Abłamowicz: Deposit of Animal Remains from Grave 86 in Tell el-Farkha
Karol Myśliwiec: The Dead in The Marshes – Reed Coffins Revisited
Renée Friedman: The Masks of Hierakonpolis Cemetery HK6
Stan Hendrickx, Marleen De Meyer, Merel Eyckerman: On The Origin of The Royal False Beard and its Bovine Symbolism
Michał Kurzyk: Predynastic Ivory Artefacts in The Museum Collections in Victoria (Australia)
Ulrich Hartung: An Unusual Bone Comb From Cemetery U at Abydos, Umm el-Qaab
Edwin C.M. van den Brink: Another Protodynastic Storage Jar from The Area of Sheikh Zuweid, Northern Sinai
Magdalena Kazimierczak: Meidum Bowls from Tell el-Murra, Trench T5 (season 2013)
Ewdoksia Papuci-Władyka: Palestinian Dipper-Juglet from Aphek-Antipatris in The Jagiellonian University Collection and its Egyptian Connections
Magdalena Sobas: The Pottery Path Today and in The Past. A Walk Through The al-Nazla Workshop and Tell el-Farkha Settlement Site
Grzegorz Bąk-Pryc: Some Miniature Stone Vessels from Deposits of Western Kom at Tell el-Farkha
Marek Chłodnicki: Graves with Mace-Heads from Kadero (Sudan)
Marcin Czarnowicz: Egyptian Mace-Heads from The Southern Levant
Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Jacek Kabaciński: Between Typology and Function. Remarks on The Utilization of Flint Tools from The Predynastic and Early Dynastic Site of Tell el-Farkha
Michał Kobusiewicz: Sickle Blades of The Old Kingdom in Egypt
Heiko Riemer, Karin Kindermann: What’s That Tool for? An Unusual Flint Knife from The Egyptian Western Desert
Eliot Braun: Observations on Contacts between The Nile Valley and The Southern Levant in Late Prehistory Prior to Dynasty 0
Marcin Czarnowicz, Martin Pasternak, Agnieszka Ochał-Czarnowicz, Jakub Skłucki: The Egyptian Presence at Tel Erani
Piotr Kołodziejczyk: The Bronze Age in Southern Jordan – Remarks on The Need for Research
Andrzej Niwiński: Did The Pat-People and The Rekhyt-People Have Different Burial Ceremonies?
Monika Dolińska: Small Head, Little Mystery
Grażyna Bąkowska: Harpocrates with The Horn of Plenty. Depictions of The God from Marina El-Alamein
Ewa Laskowska-Kusztal: Ergamenes II in The Ptolemaic Temple of Kalabsha
Jarosław Bodzek: Naval Supremacy Propaganda on The Coins of Ptolemy I
Mariusz Mielczarek: New Coin Finds and The Problem of The Inflow of Ptolemaic Coins into Central Europe
Anna Longa: Archaeology of The Fourth Nile Cataract: The Cemetery at El Ar
Katarzyna Juszczyk-Futkowska: Pattern and Diversity in Early Makuria Burial Shafts
Tomasz Maria Herbich: How Deep Can we See? Practical Observations on The Vertical Range of Fluxgate Gradiometers when Surveying Brick Structures in The Nile Valley
Janusz A. Ostrowski: Polski szlachcic świadkiem prac przy ustawianiu egipskiego obelisku na watykańskim placu św. Piotra
Agnieszka Fulińska: Some Remarks Concerning Napoleon’s Egyptian Campaign Medals
Joachim Śliwa: Emperor Napoleon and a Pyramid in Greater Poland