PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Hrubieszów. Osada z wczesnej epoki żelaza

Hrubieszów, stanowisko 104. Osada z wczesnej epoki żelaza na wschodniej Lubelszczyźnie
Autor: Karol Dzięgielewski
Kategoria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury 1
Wydawca: Wydawnictwo Profil-Archeo
Opis: oprawa miękka; format: 165 × 235 mm; ilość stron: 112; rok wydania: 2013

Cena: 18 zł Kup teraz

Get English summary of the book

Pierwszy tom serii „ODA – Miniatury”, autorstwa Karola Dzięgielewskiego został wydany wspólnie z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Jest to opracowanie materiałów z osady datowanej na młodszy odcinek wczesnej epoki żelaza, pochodzących z badań poprzedzających budowę obwodnicy Hrubieszowa, zrealizowanych na zlecenie GDDKiA przez firmę „Archeoplan” Przemysława Wierzbickiego w 2011 r.

Książka zawiera kompleksową charakterystykę materiałów najpóźniejszej fazy kultury pomorskiej (odpowiadającej starszej fazie „grupy czerniczyńskiej”), reprezentowanych przez 19 obiektów, w tym gliniankę i 3 piece. Analiza wspomnianych reliktów wykazała, że – przynajmniej okresowo – miejsce to mogło pełnić rolę osady produkcyjnej, związanej z wytwórczością garncarską. Na późne datowanie osady (IV-III/II w. p.n.e.) wskazują zarówno cechy stylistyczne i technologiczne ceramiki, jak i seria dat przyrodniczych (14C i TL) (jedna z największych dla południowo-wschodniej strefy kultury pomorskiej). Dwa rozdziały książki prezentują wyniki badań specjalistycznych – makroszczątków roślinnych (Krystyna Wasylikowa, Katarzyna Cywa) i datowań termoluminescencyjnych (Jarosław Kusiak).

„Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne – Miniatury” to „młodsza siostra” serii „Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne”. Podobnie jak seria główna, „Miniatury” ma za zadanie niwelować rozziew pomiędzy ilością niepublikowanych sprawozdań z ratowniczych badań archeologicznych, złożonych w urzędach konserwatorskich, a liczbą publikacji prezentujących wyniki takich badań.