Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych

DOI: 10.33547/Igolomia2020.17 Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych The extermination of the Jews from Wawrzeńczyce during the Second World War in the light of community records by Dagmara Swałtek-Niewińska 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Centrum Badań nad Zagładą … Czytaj dalej Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych