PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: raw material procurement

slide

6. Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / 6. The analysis of Neolithic stone artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.06 Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / The analysis of Neolithic stone artefacts by Marcin Szydłowski 1 1 – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo […]