PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: marrow exploitation

slide

7.2. Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / 7.2. Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.2 Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness by Emily V. Johnson 1 1 – Department of Archaeology, University of Exeter In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na […]