PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: igołomskie powiśle

slide

Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla

DOI: 10.33547/Igolomia2021.01 Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla by Krzysztof Tunia 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Pracownia Archeologiczna w Igołomi, Igołomia 190, 32-125 Igołomia In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River, wydanie 2, Igołomia […]