PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: geomorphology

slide

1. Położenie stanowiska i historia badań archeologicznych / 1. Location of the site and history of archaeological research

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.01 Położenie stanowiska i historia badań archeologicznych / Location of the site and history of archaeological research by Joanna Pyzel 1, Wiesław Koszkul 2, Małgorzata Wistuba 3 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Firma Archeologiczna „Archeo-Explorers”, 3 – Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, […]