PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: flint

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska

Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska Redaktor/Editor: Elżbieta Trela-Kieferling Seria/Series: Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 10 Wydawcy/Publishers: Muzeum Archeologiczne w Krakowie; Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 212 × 295 mm; […]

slide

5. Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / 5. Lithic production of Neolithic communities

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.05 Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / Lithic production of Neolithic communities by Jacek Kabaciński 1, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 –Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach […]