PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: Final Neolithic

slide

4.2. Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / 4.2. Corded Ware Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.2 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / Corded Ware Culture occupation by Łukasz Połczyński 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]