PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: Central Europe

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla (wyd. 2)

Kartki z dziejów igołomskiego powiśla Redaktor/Editor: Krzysztof Tunia Wydanie drugie uzupełnione Opis/Physical description: oprawa twarda/hardback; format/dimensions: 238 × 287 mm; liczba stron/number of pages: 432, liczne ilustracje cz-b i kolorowe/numerous b-w and colour illustrations, rok i miejsce wydania/year and place of publication: Igołomia – Pękowice 2021 DOI: 10.33547/Igolomia2021 ISBN 978-83-66579-09-5 […]

slide

Einige Bemerkungen zu den Elitenbestattungen mit Wagen und Pferdegeschirr in der frühen und älteren Urnenfelderzeit

DOI: 10.33547/PraceArch.69.19 Einige Bemerkungen zu den Elitenbestattungen mit Wagen und Pferdegeschirr in der frühen und älteren Urnenfelderzeit by Mária Novotná 1 1 – Lehrstuhl für klassische Archäologie der Trnava-Universität, Trnava, Slowakische Republik In: M. S. Przybyła, K. Dzięgielewski (eds.), Chasing Bronze Age rainbows. Studies on hoards and related phenomena in […]

slide

An anatomical and anthropological study of skeletons from pit 189 in the Lusatian culture settlement in Kornice, Racibórz District

DOI: 10.33547/PraceArch.69.07 An anatomical and anthropological study of skeletons from pit 189 in the Lusatian culture settlement in Kornice, Racibórz District by Henryk Głąb 1, Elżbieta Haduch 1, Małgorzata Kołodziej 2 1 – Department of Anthropology, Institute of Zoology and Biomedical Research, Jagiellonian University, Kraków, Poland; 2 – Nature Education […]

slide

‘Foreign’ markers in Černotín type hoards. A contribution to the discussion of the phenomenon of “culture shock” in Central Europe in the Late Bronze Age

DOI: 10.33547/PraceArch.69.06 ‘Foreign’ markers in Černotín type hoards. A contribution to the discussion of the phenomenon of “culture shock” in Central Europe in the Late Bronze Age by Jan Chochorowski 1 1 – Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, Poland In: M. S. Przybyła, K. Dzięgielewski (eds.), Chasing Bronze Age […]