PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Tag: archaeozoology

slide

7.2. Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / 7.2. Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.2 Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness by Emily V. Johnson 1 1 – Department of Archaeology, University of Exeter In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na […]

slide

7.1. Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / 7.1. Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.1 Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement by Marta Osypińska 1, Renata Abłamowicz 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej […]

Ludwinowo. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo. Neolithic settlement in Kuyavia

Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia Redaktor/Editor: Joanna Pyzel   Seria/Series: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8 Wydawcy/Publishers: Wydawnictwo Profil-Archeo; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 215 × 305 mm; liczba stron/pages: 363; year of publication/rok wydania: 2019 Cena/Price: 0 zł […]