PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Recherches Archeologiques NS 5-6

Recherches Archeologiques NS 5-6
Wydawca: Instytut Archeologii UJ
Opis: oprawa twarda; format: 170×240 mm; liczba stron: 270; data wydania: 2014

Cena: 0 zł (książka dostępna wyłącznie jako egzemplarz promocyjny wraz z innym produktem (zaznaczyć w uwagach do zamówienia) / free – available only with other product, you just have to mention it in your order)

W 2015 roku, na zlecenie Instytutu Archeologii UJ w Krakowie, wydaliśmy kolejny tom czasopisma „Recherches Archeologiques Nouvelle Serie” (t. 5-6). Chętnie podzielimy się z Państwem pulą egzemplarzy promocyjnych. Wystarczy zamówić dowolną inną pozycję w naszej księgarni internetowej ( http://archeo.freecart.pl/ ), a w uwagach do zamówienia poprosić o dołączenie darmowego egzemplarza RA NS 5-6.

Opisywany tom zadedykowano Profesorowi Bolesławowi Ginterowi, niestrudzonemu badaczowi epoki kamienia z krakowskiej Almae Matris, z okazji 75. rocznicy Jego urodzin. Z tego względu profil tomu będzie przyciągać uwagę badaczy i pasjonatów najstarszych etapów prehistorii ziem polskich. Przyczyni się do tego nie tylko spis bibliografii Profesora, ale też ważne teksty, dotyczące m.in.: najstarszych znalezisk środkowopaleolitycznych na przedpolu polskich i ukraińskich Karpat (Krzysztof Cyrek), wybranych inwentarzy środkowopaleolitycznych (mikockich) z terenu Polski, Słowacji i Ukrainy (Magda Cieśla, Paweł Valde-Nowak), chronologii górnopaleolitycznego (magdaleńskiego) osadnictwa na terenie Polski (Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak) czy technokompleksów z tylczakami łukowymi i liściakami w schyłkowym paleolicie północnych Karpat (Paweł Valde-Nowak, Anna Kraszewska, Damian Stefański). Młodsza epoka kamienia reprezentowana jest przez opracowanie ciekawych materiałów osadowych kultury malickiej ze Świerszczowa pod Hrubieszowem (Grzegorz Łaczek, Łukasz Miszk, Maciej Nowak).

Równie ważny zbiór artykułów w tomie RA SN 5-6 tworzą teksty dotyczące epoki żelaza (okresu wpływów rzymskich). Są to przede wszystkim nowe ujęcia typo-chronologiczne wybranych typów zapinek grupy V Oskara Almgrena z północnej Europy (Małgorzata Franczyk) oraz wyczerująca monografia jednodzielnych zapinkek typu 158 (grupy VI Almgrena) w kulturze przeworskiej (Ireneusz Jakubczyk). Nie można w tym kontekście nie wspomnieć o publikacji wyników nowych badań ratowniczych na słynnym stanowisku w Jakuszowicach w Małopolsce (Ewa Oziemska-Żmuda).

Całości dopełniają dwie prace dotyczące archeologii śródziemnomorskiej: sprawozdanie z badań Komu Zachodniego powszechnie już znanego predynastycznego stanowiska w Tell el-Farcha w Egipcie (Krzysztof Ciałowicz) oraz intrygujący tekst o Sarduri II – władcy urartyjskim z VIII w. przed Chrystusem (Krzysztof Hipp).

Prezentowany materiał zamieszczono na 270 bogato ilustrowanych stronach, ujętych w twardą oprawę. Polecamy i życzymy miłej lektury!

Spis treści:
Bibliography of Professor Bolesław Ginter
Krzysztof Cyrek: The oldest Middle Palaeolithic finds in the northern foothills of the Carpathians
Magda Cieśla, Paweł Valde-Nowak: Micoquian in the Northern Carpathians. Examples from Poland, Slovakia and Ukraine
Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak: Bayesian age modelling of the Magdalenian settlement in the territory of present-day Poland
Paweł Valde-Nowak, Anna Kraszewska, Damian Stefański: Arch-backed and Tanged Point Technocomplexes in the North Carpathian zone
Krzysztof Hipp: Sarduri II – One of the most unfortunate rulers of the 8th century B.C.E
Małgorzata Franczyk: Fibulae AV 107–108 in the North European Barbaricum
Ireneusz Jakubczyk: Die eingliederigen Fibeln der Almgrens VI. Gruppe in der Przeworsk-Kultur – Fibeln des Typs A 158
Grzegorz Łaczek, Łukasz Miszk, Maciej Nowak: Materials of the Malice culture at site 28 in Świerszczów (AZP 86-94/218)
Krzysztof M. Ciałowicz: Excavations at the Western Kom at Tell El-Farkha 2011–2012
Ewa Oziemska-Żmuda: The results of the rescue excavations conducted in 2012 at site 2 in Jakuszowice, Kazimierza Wielka commune, świętokrzyskie voivodeship