Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze

DOI: 10.33547/Igolomia2020.18 Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze The manor house in Igołomia and its later history by Krzysztof Tunia 1, Marzena Woźny 2, 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków; 2 – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka … Czytaj dalej Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze