PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary)

DOI: 10.33547/Lubenov2022.18

Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary)

by Arkadiusz Michalak 1

1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica

In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 335–339. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.