PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Książki

Tell el-Farkha III. The Cemeteries of the Eastern Kom

Tell el-Farkha III. The Cemeteries of the Eastern Kom Autor/Author: Joanna Dębowska-Ludwin Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardback; format: 300 × 210 mm; liczba stron/pages: 485; rok wydania/year of publication: Pękowice–Kraków 2023 [in English] ISBN: 978-83-956708-8-6 (Institute of Archaeology, Jagiellonian University) 978-83-66579-28-6 (Profil-Archeo) Cena/Price: 166,67 zł (kup teraz/buy now)

Zarządzanie zmianami systemowymi i relacjami z interesariuszami w oświacie w Polsce w pierwszych dekadach XXI wieku

Autorka/Author: Stanisława Jung-Konstanty Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa miękka/paperback; format: 163 × 239 mm; liczba stron/pages: 266; rok wydania/year of publication: Kraków 2023 [English figure captions and chapter summaries] ISBN: 978-83-66579-25-5 DOI: 1033547/ZARXXI/2023 Cena/Price: darmowy PDF/free PDF (pobierz/download)

Krakowskie organizacje pozarządowe w dialogu międzykulturowym

Krakowskie organizacje pozarządowe w dialogu międzykulturowym Autorzy/Authors: Sylwia Wrona, Ewelina Milewska Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa miękka/paperback; format: 163 × 239 mm; liczba stron/pages: 162; rok wydania/year of publication: Kraków 2023 [English figure captions and chapter summaries] ISBN: 978-83-66579-26-2 Cena/Price: darmowy PDF/free PDF (pobierz/download)

Społeczności schyłkowego eneolitu w południowo-wschodniej Polsce

Społeczności schyłkowego eneolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i analiz interdyscyplinarnych Redaktorzy/Editors: Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Jerzy Libera, Piotr Włodarczak Wydawca/Publisher: Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa miękka/paperback; format: 297 × 210 mm; liczba stron/pages: 448; rok wydania/year of publication: Pękowice – Kraków 2022 [English figure captions and chapter […]

slide

Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary)

DOI: 10.33547/Lubenov2022.18 Castrum Lubenov. The Tragic History of the Medieval Tower in Lubrza (Summary) by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 335–339. Pękowice – Świdnica: […]

slide

Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue

DOI: 10.33547/Lubenov2022.17 Zamek typu motte w Lubrzy w świetle badań interdyscyplinarnych. Próba podsumowania / The motte-and-bailey castle in Lubrza in light of interdisciplinary research. An attempt to summarise the issue by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. […]

slide

Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area

DOI: 10.33547/Lubenov2022.16 Epilog dziejów założenia w Lubrzy. Nowożytne zabytki odkryte na jego terenie / An epilogue to the history of the foundation in Lubrza. Modern artefacts discovered in its area by Paweł Stachowiak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. […]

slide

Zwierzęce szczątki kostne / Animal remains

DOI: 10.33547/Lubenov2022.15 Zwierzęce szczątki kostne / Animal remains by Daniel Makowiecki 1 , Marzena Makowiecka 2 1 – Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń; 2 – badaczka niezrzeszona, ul. Zakątek 3, 62-090 Rokietnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w […]

slide

Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza

DOI: 10.33547/Lubenov2022.14 Omówienie wyników badań metalograficznych znalezisk z Lubrzy / Discussion of results metallographic examination of finds from Lubrza by Jiří Hošek 1 1 – Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Oddělení přírodních věd a archeometrie, Letenská 4, 118 00 Praha 1 In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts

DOI: 10.33547/Lubenov2022.13 Badania technologiczno-chemiczne oraz metaloznawcze wybranych zabytków metalowych / Technological, chemical, and metallurgical examination of selected metal artefacts by Marcin Biborski 1, Mateusz Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Laboratorium Archeometalurgii i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii UJ, Zakład Archeologii Epoki Żelaza, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; 2 – […]