PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Author:

slide

8. Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / 8. An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.08 Analiza antropologiczna pochówków szkieletowych z okresu neolitu / An anthropological analysis of the Neolithic skeletal burials by Paweł Dąbrowski 1, Beata Iwanek 2, Izabela Kadłucka 3 1 – Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; 2 –Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański; 3 […]

slide

7.3. Hodowla bydła w świetle analizy izotopów trwałych / 7.3. Stable isotope perspectives of cattle husbandry practices

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.3 Hodowla bydła w świetle analizy izotopów trwałych / Stable isotope perspectives of cattle husbandry practices by Iain P. Kendall 1, Rosalind E. Gillis 2,3, Marie Balasse 3, Richard P. Evershed 1 1 – Organic Geochemistry Unit, School of Chemistry, University of Bristol; 2 – Graduate School: Human Development […]

slide

7.2. Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / 7.2. Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.2 Wykorzystanie tłuszczu kostnego a procesy tafonomiczne: archeozoologiczna analiza przełomów kostnych / Bone fat exploitation and site formation processes: archaeozoological analysis of bone fracture freshness by Emily V. Johnson 1 1 – Department of Archaeology, University of Exeter In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na […]

slide

7.1. Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / 7.1. Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.07.1 Użytkowanie zwierząt i model konsumpcji mięsa. Analiza archeozoologiczna materiałów osteologicznych z osady KCWR / Animal exploitation and meat consumption model. Archaeozoological analysis of osteological materials from the LBK settlement by Marta Osypińska 1, Renata Abłamowicz 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej […]

slide

6. Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / 6. The analysis of Neolithic stone artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.06 Analiza neolitycznych zabytków kamiennych / The analysis of Neolithic stone artefacts by Marcin Szydłowski 1 1 – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo […]

slide

5. Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / 5. Lithic production of Neolithic communities

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.05 Wytwórczość krzemienna społeczności neolitycznych / Lithic production of Neolithic communities by Jacek Kabaciński 1, Małgorzata Winiarska-Kabacińska 2 1 – Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; 2 –Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach […]

slide

4.2. Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / 4.2. Corded Ware Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.2 Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej / Corded Ware Culture occupation by Łukasz Połczyński 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]

slide

4.1. Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / 4.1. Globular Amphora Culture occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.04.1 Osadnictwo ludności kultury amfor kulistych / Globular Amphora Culture occupation by Marzena Szmyt 1 1 – Instytut Wschodni, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement […]

slide

3. Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / 3. Traces of post-LBK occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.03 Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / Traces of post-LBK occupation by Lech Czerniak 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: […]

slide

2.5. Organizacja przestrzenna osady KCWR / 2.5. Spatial organisation of the LBK settlement

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.5 Organizacja przestrzenna osady KCWR / Spatial organisation of the LBK settlement by Joanna Pyzel 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice […]