PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Author:

slide

Planigrafia cmentarzyska i elementy obrządku pogrzebowego / The arrangement of graves and elements of the funeral rite

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.04 Planigrafia cmentarzyska i elementy obrządku pogrzebowego / The arrangement of graves and elements of the funeral rite by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, […]

slide

Analiza zabytków / Analysis of grave inventories

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.03 Analiza zabytków / Analysis of grave inventories by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. […]

slide

Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.02 Opis grobów i zabytków / Description of graves and artefacts by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, […]

slide

Wstęp / Introduction

DOI: 10.33547/ODA-SAH.11.Gog.01 Wstęp / Introduction by Eugeniusz Tomczak 1, Anita Szczepanek 2, Paweł Jarosz 2 1 – Independent researcher, Katowice, eutomczak@gmail.com; 2 – Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków In:  E. Tomczak, A. Szczepanek, P. Jarosz 2021. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko […]

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej

Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie śląskiej Autorzy/Authors: Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz Seria/Series: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11 Wydawcy/Publishers: Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater”; Wydawnictwo Profil-Archeo Opis/Physical description: oprawa twarda/hardcover; format: 215 × 305 mm; liczba stron/pages: 147; year of publication/rok wydania: 2021 Cena/Price: 0 zł (zdobądź egzemplarz […]

slide

Zakończenie / Conclusion

DOI: 10.33547/BMAK.10.8 Zakończenie / Conclusion by Elżbieta Trela-Kieferling 1 1 – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3; 31-002 Kraków In: E. Trela-Kieferling (ed.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w Bęble, stan. 4, woj. małopolskie / Neolithic flint workshops at the mine in Bębło, site 4, Małopolska (Biblioteka Muzeum […]

slide

Strategie krzemieniarskie i datowanie pracowni nakopalnianych na stanowisku 4 w Bęble, pow. krakowski / Strategies in flint knapping and the dating of workshops at the flint mine in Bębło, site 4, Kraków district

DOI: 10.33547/BMAK.10.7 Strategie krzemieniarskie i datowanie pracowni nakopalnianych na stanowisku 4 w Bęble, pow. krakowski / Strategies in flint knapping and the dating of workshops at the flint mine in Bębło, site 4, Kraków district by Elżbieta Trela-Kieferling 1 1 – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3; 31-002 Kraków […]

slide

Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Materiały z badań Stanisława Kowalskiego i Janusza Krzysztofa Kozłowskiego – składanki / Bębło, site 4, Kraków district: the refitting of the material excavated by Stanisław Kowalski and Janusz Krzysztof Kozłowski

DOI: 10.33547/BMAK.10.6 Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Materiały z badań Stanisława Kowalskiego i Janusza Krzysztofa Kozłowskiego – składanki / Bębło, site 4, Kraków district: the refitting of the material excavated by Stanisław Kowalski and Janusz Krzysztof Kozłowski by Justyna Zakrzeńska 1 1 – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński; ul. Gołębia 11, […]

slide

Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Badania traseologiczne materiałów krzemiennych / Site 4 in Bębło, Kraków district: microwear analysis of the flint material

DOI: 10.33547/BMAK.10.5 Bębło, stan. 4, pow. krakowski. Badania traseologiczne materiałów krzemiennych / Site 4 in Bębło, Kraków district: microwear analysis of the flint material by Katarzyna Pyżewicz 1 1 – Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa In: E. Trela-Kieferling (ed.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu neolitu w […]

slide

Klasyfikacja technologiczna wyrobów krzemiennych ze stanowiska 4 w Bęble, pow. krakowski / Technological classification of flint artefacts from Site 4 in Bębło, Kraków district

DOI: 10.33547/BMAK.10.4 Klasyfikacja technologiczna wyrobów krzemiennych ze stanowiska 4 w Bęble, pow. krakowski / Technological classification of flint artefacts from Site 4 in Bębło, Kraków district by Elżbieta Trela-Kieferling 1 1 – Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3; 31-002 Kraków In: E. Trela-Kieferling (ed.), Nakopalniane pracownie krzemieniarskie z okresu […]