3. Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / 3. Traces of post-LBK occupation

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.03 Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / Traces of post-LBK occupation by Lech Czerniak 1 1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: … Czytaj dalej 3. Ślady osadnictwa kultur postlinearnych / 3. Traces of post-LBK occupation