PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: luty 2023

slide

Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery

DOI: 10.33547/Lubenov2022.08 Późnośredniowieczny materiał ceramiczny / The late medieval pottery by Sławomir Kałagate 1 1 – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, ul. Ceramiczna 2, 65-001 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 117–149. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – Muzeum Archeologiczne […]

slide

Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower

DOI: 10.33547/Lubenov2022.07 Elementy osprzętu wieży i okucia budowlane / Elements of the auxiliary equipment and construction fittings of the tower by Hubert Augustyniak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w […]

slide

Wieża w Lubrzy w świetle badań architektonicznych oraz jej tło stylistyczno-architektoniczne na przełomie XIII i XIV w. / The Lubrza tower in light of architectural research and its stylistic and architectural background at the turn of the 13th and 14th centuries

DOI: 10.33547/Lubenov2022.06 Wieża w Lubrzy w świetle badań architektonicznych oraz jej tło stylistyczno-architektoniczne na przełomie XIII i XIV w. / The Lubrza tower in light of architectural research and its stylistic and architectural background at the turn of the 13th and 14th centuries by Andrzej Legendziewicz 1 1 – Wydział […]

slide

Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych / Late medieval motte at Lubrza in the light of remote sensing techniques and historical cartography

DOI: 10.33547/Lubenov2022.05 Późnośredniowieczny gródek rycerski w Lubrzy w świetle archiwalnych źródeł teledetekcyjnych i kartograficznych / Late medieval motte at Lubrza in the light of remote sensing techniques and historical cartography by Grzegorz Kiarszys 1 1 – Katedra Archeologii, Instytut Historyczny, Uniwersytet Szczeciński In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne […]

slide

Średniowieczna Lubrza w świetle źródeł pisanych / Medieval Lubrza in light of written sources

DOI: 10.33547/Lubenov2022.04 Średniowieczna Lubrza w świetle źródeł pisanych / Medieval Lubrza in light of written sources by Joanna Karczewska 1 1 – Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 49–60. Pękowice – […]

slide

Badania archeologiczne na terenie założenia w 2016 r. i prace dokumentacyjne w 2022 r. / Archaeological research at the site from 2016 and documentation work in 2022

DOI: 10.33547/Lubenov2022.03 Badania archeologiczne na terenie założenia w 2016 r. i prace dokumentacyjne w 2022 r. / Archaeological research at the site from 2016 and documentation work in 2022 by Sławomir Kałagate 1, Arkadiusz Michalak 2 1 – Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska mgr Alina Jaszewska, ul. Ceramiczna 2, 65-001 Zielona Góra; 2 […]

slide

Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39

DOI: 10.33547/Lubenov2022.02 Prawne aspekty zniszczenia stanowiska archeologicznego Lubrza 39 / Legal aspects of the destruction of the archaeological site Lubrza 39 by Marcin Kosowicz 1 1 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej […]

slide

Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki / Castrum Lubenov. Introduction

DOI: 10.33547/Lubenov2022.01 Castrum Lubenov. Wprowadzenie do problematyki / Castrum Lubenov. Introduction by Arkadiusz Michalak 1 1 – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, ul. Długa 27, 66-008 Świdnica In: A. Michalak (ed.) 2022. Castrum Lubenov. Tragiczne dzieje średniowiecznej wieży w Lubrzy, pp. 7–17. Pękowice – Świdnica: Wydawnictwo Profil-Archeo – […]

slide

Rozpoznanie petrograficzne i analiza geoarcheologiczna kamiennych zabytków ruchomych z cmentarzyska w Świbiu / Petrographic identification and geoarchaeological analysis of lithic portable artefacts from the cemetery at Świbie

DOI: 10.33547/Swibie2022.2.17 Rozpoznanie petrograficzne i analiza geoarcheologiczna kamiennych zabytków ruchomych z cmentarzyska w Świbiu / Petrographic identification and geoarchaeological analysis of lithic portable artefacts from the cemetery at Świbie by Michał Wasilewski 1 1 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków In: Michnik, M., Dzięgielewski, K. (2022). […]

slide

Analizy składu chemicznego oraz badania metalograficzne wybranych zabytków żelaznych z cmentarzyska w Świbiu / Chemical composition analysis and metallographic analysis of selected iron artefacts from Świbie

DOI: 10.33547/Swibie2022.2.16 Analizy składu chemicznego oraz badania metalograficzne wybranych zabytków żelaznych z cmentarzyska w Świbiu / Chemical composition analysis and metallographic analysis of selected iron artefacts from Świbie by Mateusz Biborski 1, Janusz Stępiński 2 1 – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków; 2 – AGH – […]