PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

Archive for Miesiąc: Styczeń 2022

slide

Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek)

DOI: 10.33547/Igolomia2021.11 Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek) Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries) by Bartłomiej Szymon Szmoniewski 1, Krzysztof Tunia 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: […]

slide

Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa

DOI: 10.33547/Igolomia2021.10 Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa The first Slavs on the Vistula River in the area of Kraków by Bartłomiej Szymon Szmoniewski 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki […]

slide

Nadwiślański region na wschód od Krakowa na przełomie er

DOI: 10.33547/Igolomia2021.09 Nadwiślański region na wschód od Krakowa na przełomie er The Vistula River region east of Kraków at the turn of the eras by Halina Dobrzańska 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia […]

slide

Od środkowej epoki brązu do końca wczesnej epoki żelaza – igołomska część zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej pomiędzy XVIII a III wiekiem p.n.e.

DOI: 10.33547/Igolomia2021.08 Od środkowej epoki brązu do końca wczesnej epoki żelaza – igołomska część zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej pomiędzy XVIII a III wiekiem p.n.e. From the Middle Bronze Age till the end of the Early Iron Age – the Igołomian part of the Western Lesser Poland loess upland between the 18th […]

slide

Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc

DOI: 10.33547/Igolomia2021.07 Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc The end of the Stone Age and the beginning of the Bronze Age in the vicinity of Igołomia and Wawrzeńczyce by Piotr Włodarczak 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór […]

slide

Rolnicze społeczności igołomskiego powiśla w V i IV tysiącleciu p.n.e.

DOI: 10.33547/Igolomia2021.06 Rolnicze społeczności igołomskiego powiśla w V i IV tysiącleciu p.n.e. Agricultural communities of Igołomia region on the Vistula River in the 5th and 4th millennium BC by Marek Nowak 1, Krzysztof Tunia 2 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Archeologii, ul. Gołębia 11; 31-007 Kraków; 2 – […]

slide

Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników

DOI: 10.33547/Igolomia2021.05 Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. – czas pierwszych rolników Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC – time of the first farmers by Agnieszka Czekaj-Zastawny 1, Robert Kenig 2 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii, Ośrodek Archeologii Gór i […]

slide

Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej

DOI: 10.33547/Igolomia2021.04 Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej Palaeolithic colonization of the southern border of the Western Lesser Poland loess highlands by Jarosław Wilczyński 1 1 – Polska Akademia Nauk, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Zakład Zoologii Kręgowców, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z […]

slide

Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu

DOI: 10.33547/Igolomia2021.03 Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu Geological history and contemporary relief by Anna Michno 1 1 – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Geomorfologii, ul. Gronostajowa 7; 30–387 Kraków In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of Igołomia region on the Vistula […]

slide

Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc

DOI: 10.33547/Igolomia2021.02 Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc / Plans and historical maps of the Igołomia and Wawrzeńczyce regions by Jarosław Sadowski 1 1 – Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice In: K. Tunia (ed.), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla / Cards from the history of […]