PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

2.2. Zabytki ruchome KCWR. Ogólna charakterystyka / 2.2. LBK artefacts. General characteristics

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.2

Zabytki ruchome KCWR. Ogólna charakterystyka / LBK artefacts. General characteristics

by Joanna Pyzel 1, Bogumił Pilarski 2, Wiesław Koszkul 3, Paweł Cyganiewicz 4

1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 3 – Firma Archeologiczna „Archeo-Explorers”, 4 – „Badania i Dokumentacja Archeologiczna Paweł Cyganiewicz” Kraków

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 43-46.

Abstract: Chapter 2.2 provides general, introductory information on all artefacts from Ludwinowo 7 dated to the LBK: pottery vessels, other clay finds, flints, stones, animal bones and others: their quantity with reference to feature type and part of the site.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, portable archaeological sources

Pobierz ten rozdział / Download this chapter