PL 32-087 Pękowice k. Krakowa, ul. Jurajska 23

(48 12) 665-10-11 wydawnictwo@profil-archeo.pl

2.1. Obiekty nieruchome KCWR / 2.1. LBK non-portable features

DOI: 10.33547/ODA-SAH.08.Lud.02.1

Obiekty nieruchome KCWR / LBK non-portable features

by Joanna Pyzel 1, Bogumił Pilarski 2, Paweł Cyganiewicz 3

1 – Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański, 2 – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, 3 – „Badania i Dokumentacja Archeologiczna Paweł Cyganiewicz” Kraków

In: Joanna Pyzel (ed.) 2019. Ludwinowo, stanowisko 7. Osada neolityczna na Kujawach / Ludwinowo, site 7. Neolithic settlement in Kuyavia, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 8, Pękowice – Gdańsk: Profil-Archeo, University of Gdańsk Publishing House, pp. 19-42.

Abstract: Chapter 2.1 presents 871 non-portable features of the LBK settlement at Ludwinowo. Apart from a general, typological division of all features a special attention was paid to remains of 14 post-built longhouses.

Keywords: Ludwinowo, Kuyavia, Neolithic, LBK, longhouses

Pobierz ten rozdział / Download this chapter